GDPR

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAMNÉ NAD ORLICÍ ZPRACOVÁVÁ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU A V NEZBYTNÉM ROZSAHU PRO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A DALŠÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ŠKOLA DÁLE POŘIZUJE ZÁZNAMY ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ, KTERÉ PUBLIKUJE NA SVÉM WEBU. OSOBNÍ ÚDAJE JSOU PŘEDÁVÁNY POUZE ZÁKONEM STANOVENÝM OSOBÁM VČETNĚ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ.

KAŽDÝ MÁ MOŽNOST PODAT NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OÚ STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU A MÁ PRÁVO POŽADOVAT OS ŠKOLY PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, JEJICH OPRAVU, VÝMAZ, PŘENOS OÚ, OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ A MÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

sídlo: 561 65 Jamné nad Orlicí 207

IČO: 70982244

telefon: 465 649 140

e-mail: zsjamne@seznam.cz

ID datové schránky:kzwmdyp

 

Pověřenec pro ochranu OÚ: dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko

sídlo: Žamberk, Masarykovo náměstí 166

IČO: 70951993

kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová

e-mail:hlavsova@orlicko.cz

telefon: +420 724 117 563

úřední dny: po - pá 8-12 hodin

ID datové schránky:jwdcq5c

 

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz