GDPR

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAMNÉ NAD ORLICÍ ZPRACOVÁVÁ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU A V NEZBYTNÉM ROZSAHU PRO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A DALŠÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ŠKOLA DÁLE POŘIZUJE ZÁZNAMY ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ, KTERÉ PUBLIKUJE NA SVÉM WEBU. OSOBNÍ ÚDAJE JSOU PŘEDÁVÁNY POUZE ZÁKONEM STANOVENÝM OSOBÁM VČETNĚ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ.

KAŽDÝ MÁ MOŽNOST PODAT NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OÚ STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU A MÁ PRÁVO POŽADOVAT OS ŠKOLY PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, JEJICH OPRAVU, VÝMAZ, PŘENOS OÚ, OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ A MÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

sídlo: 561 65 Jamné nad Orlicí 207

IČO: 70982244

telefon: 465 649 140

e-mail: zsjamne@seznam.cz

ID datové schránky:kzwmdyp

 

Pověřenec pro ochranu OÚ: dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko

sídlo: Žamberk, Masarykovo náměstí 166

IČO: 70951993

kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová

e-mail:hlavsova@orlicko.cz

telefon: +420 724 117 563

úřední dny: po - pá 8-12 hodin

ID datové schránky:jwdcq5c

 

Nově přidáno

13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz