Režimové požadavky

  

Spontánní hra – zařazení ráno od 6.30 – 8.00 hodin

                                         odpoledne od 14.30 – 16.00 hodin

 

Řízená činnost pedagogem – většinou je prováděna individuální prací ve skupině v průběhu celého dne, plně řízená činnost všech dětí bývá prováděna většinou dopoledne přibližně od 8.30 do 9.30

 

Pohybové aktivity

- tělovýchovné chvilky v průběhu dne

- cvičení s hudbou

- proudové cvičení s využitím nářadí /žíněnky, žebřiny, švédská bedna, skluzavka, obruče, chůze po laně, po balančních kamenech,…/

- pohybové hry a aktivity v průběhu řízených činností

- pohybové aktivity při pobytu venku s využitím dětského hřiště nad školou i velkého hřiště TJ Sokol Jamné nad Orlicí

- jednou týdně navštěvujeme místní tělocvičnu, kde se děti seznamují s nářadím a mají zde více prostoru k pohybovým hrám

 

Pobyt venku

     K volným hrám využíváme dětské hřiště nad školou, velké hřiště TJ Sokol Jamné nad Orlicí a přírodní terén v okolí školy.

     Stromy a keře na hřišti jsou každoročně ošetřovány a sestřihovány kvůli bezpečnosti dětí. Písek v pískovišti je pravidelně vyměňován. Hračky na hřišti jsou několikrát ročně kontrolovány, aby si děti neublížily.

     Délka pobytu venku je za příznivého počasí 2 hodiny denně, a to od 9.30 – 11.30 hodin.      V případě špatného počasí pobyt venku přiměřeně zkracujeme.

 

 

Odpočinek a spánek

     Mladší děti odpočívají od 12.30 hodin do 13.30 - 14.00 hodin.

     Starší děti odpočívají od 12.30 hodin do 13.00 hodin, poté následuje individuální práce u stolečku – většinou pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, Předškoláčkovy týdeníčky, logopedická cvičení apod.

     Mladší děti, které neusínají, vstávají po zadání úkolů pro předškolní děti a věnují se klidovým činnostem převážně také u stolečku – pracovní listy k tématu, omalovánky, společenské hry apod.

     Lehátka jsou v ložnici trvale rozložena a lůžkoviny necháváme po odpočinku větrat. 

     Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, pere nám je paní uklízečka a každé dítě si odnáší domů pouze pyžamko, vždy v pátek.    

     Výměna ručníků v koupelně se provádí 1x týdně a pere nám je opět paní uklízečka. 

 

Stravování

     Příprava stravy se provádí ve vlastní kuchyni pod dozorem vedoucí školní jídelny. Strava je pestrá a plně vyhovující všem normám.

 

     Časový rozvrh jídel: ranní svačina – 8.00 – 8.30 hodin

                                      oběd – 11.30 – 12.00 hodin

                                      odpolední svačina – 14.15 – 14.45 hodin.

 

     Děti mají z domu napsáno, co přesně nejedí a vše ostatní se snaží alespoň ochutnat. Každý sní jídla tolik, kolik sám uzná za vhodné a v případě zájmu si smí přidat.

 

 

     Dodržujeme pravidelný pitný režim, děti vždy dostanou skleničku nápoje ke svačinkám a k obědu a dále mají možnost si přidat. Ve třídě děti mají k dispozici várnici s čajem či konvici s pitnou vodou a kelímky, které si po napití ukládají ke své značce na polici a po zbytek dne je mohou opětovně použít. Tyto kelímky každý den kuchařka umývá.

 

 

 

 

Nově přidáno

13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz