Stravné a úplata

 

  1. Odhlášení oběda se musí provést nejpozději do 7.00 hodin ráno daného dne. Rodiče si mohou první den nemoci vzít oběd domů /nejpozději však do 12.30 hodin/. Při odhlášení na delší dobu mohou rodiče buď udat přesný počet dnů, kdy dítě ve školce nebude, nebo ho odhlásit na dobu neurčitou s tím, že v den jeho opětovného nástupu nejpozději do sedmi hodin ráno zavolají a dítěti tím stravu přihlásí.

 

  1. Poplatek za stravu se vybírá dopředu, a to první pracovní den v měsíci od 6.30 – 7.30 hodin, při platbě na účet vždy k 25. dni předešlého měsíce. Celodenní stravné v mateřské škole pro letošní školní rok činí Kč 30,--.

 

  1. Úplata za MŠ se vybírá také dopředu ve stejný den jako poplatek za stravování. Výše měsíční úplaty v MŠ činí při celodenní docházce částku 250,- Kč,  při nedocházení do MŠ ze zdravotních důvodů po dobu celého měsíce částku 125,- Kč /na základě žádosti rodičů doplněné potvrzením od lékaře/. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně. Osvobozeni od úplaty mohou být rovněž rodiny s nízkými příjmy /na základě písemné žádosti rodičů a doložení od sociálního úřadu o jejich nízké životní úrovni/. Rodiče dětí, kteří nastoupí do školky v průběhu školního roku, platí až do měsíce nástupu dítěte do MŠ částku poloviční, tj. Kč 125,--.

 

  1. Rodiče jsou povinni uhradit náklady za stravu a úplatu za MŠ v určeném termínu.

 

 

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz