Stravné a úplata

 

  1. Odhlášení oběda se musí provést nejpozději do 7.00 hodin ráno daného dne. Rodiče si mohou první den nemoci vzít oběd domů /vyzvednout jej lze v čase od 11.50 do 12.00 nebo od 12.45 do 12.55 hodin, rodiče zazvoní na kuchyň a nevstupují do prostor jídelny/. Při odhlášení na delší dobu mohou rodiče buď udat přesný počet dnů, kdy dítě ve školce nebude, nebo ho odhlásit na dobu neurčitou s tím, že v den jeho opětovného nástupu nejpozději do sedmi hodin ráno zavolají a dítěti tím stravu přihlásí.

 

  1. Poplatek za stravu se vybírá dopředu, a to první pracovní den v měsíci od 6.30 – 7.30 hodin, při platbě na účet vždy k 25. dni předešlého měsíce. Celodenní stravné v mateřské škole pro letošní školní rok činí Kč 33,--.

 

  1. Úplata za MŠ se vybírá také dopředu ve stejný den jako poplatek za stravování. Výše měsíční úplaty v MŠ činí při celodenní docházce částku 250,- Kč,  při nedocházení do MŠ ze zdravotních důvodů po dobu celého měsíce částku 125,- Kč /na základě žádosti rodičů doplněné potvrzením od lékaře/. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně. Osvobozeni od úplaty mohou být rovněž rodiny s nízkými příjmy /na základě písemné žádosti rodičů a doložení od sociálního úřadu o jejich nízké životní úrovni/. Rodiče dětí, kteří nastoupí do školky v průběhu školního roku, platí až do měsíce nástupu dítěte do MŠ částku poloviční, tj. Kč 125,--.

 

  1. Rodiče jsou povinni uhradit náklady za stravu a úplatu za MŠ v určeném termínu.

 

 

Nově přidáno

7.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik - přidané fotky 
 
5.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik - přidané fotky 
 
4.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik
 
5.1. MŠ Vánoce
 
1.1. ZŠ - fotogalerie
Školní Vánoce
 
6.12. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Video: Program na rozsvěcení vánočního stromu
 
20. 11. ZŠ - fotogalerie
Podzimní výprava
Pan Tau - hudební pořad
 
28. 10. ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
 
26.10. MŠ Bubeníci 
 
13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz