Režim dne

 

6.30 – 8.00         scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, pozvolné navozování činností 

                           k tématu, individuální práce s dětmi, ranní pozdrav a cvičení – protažení těla

8.00 – 8.30         hygiena, svačina, hygiena

8.30 – 9.30         plnění obsahu vzdělávání dle třídního vzdělávacího programu individuálně,

                           ve skupinách nebo kolektivně – záměrné i spontánní učení, jazykové chvilky,

                           smyslové hry, cvičení či pohybové hry

9.30 – 11.30       pobyt venku /v případě špatného počasí je doba pobytu venku zkrácena dle rozhodnutí učitelky/

11.30 – 12.00    hygiena, oběd

12.00 – 12.30    osobní hygiena, četba pohádky, relaxační hry

12.30 – 14.00    odpočinek mladších dětí

12.30 – 13.00    odpočinek starších dětí

13.00 – 14.00    individuální program starších dětí - grafomotorické pracovní listy,

                       Předškolákovy týdeníčky, individuální logopedické chvilky, didaktické hry na rozvoj paměti, fantazie, prostorového vnímání apod.                               

 

13.30 – 14.00    vstávání menších dětí, klidové hry u stolečku

14.00 – 14.15    vstávání všech dětí a úklid lehátek

14.15 – 14.45    hygiena, svačina, hygiena

14.45 – 16.00    odpolední zájmová činnost, dle počasí a rozhodnutí učitelky pobyt na hřišti

 

 

 

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz