Úvod   

 

 

 

   Zřizovatelem současné mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka patříme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů, předplaveckého a lyžařského výcviku.

 

     Mateřská škola u nás v Jamném nad Orlicí byla poprvé zřízena 1. 12. 1947. Od roku 1950 zde bylo zavedeno celodenní stravování. Postupně od roku 1956 byly prováděny úpravy celé budovy. V červenci roku 2007 byla provedena výměna všech oken západní strany budovy, v roce 2011 pak všechna zbylá okna. Během letních měsíců v roce 2014 byly kompletně vyměněny umývárny a toalety včetně vybudování sprchového koutu. V šatnách byl nahrazen starý nábytek novými moderními prvky, tak aby vyhovoval dětem, učitelkám i paní uklízečce. Celá budova školy byla zvenku navrtána a podřezána a zajištěna izolací, která zabrání vsakování spodních vod do obvodních stěn a tím i vlhnutí všech vnitřních prostor. Během letních měsíců roku 2015 byl kompletně vyměněn nábytek v jídelně. V průběhu letních měsíců roku 2017 bylo ve všech třídách budovy instalováno nové osvětlení. 

 

roční pauza - rozepsat

 

     K pobytu venku využíváme blízkou přírodu a dětské hřiště, které je pravidelně udržováno zaměstanci Obecného úřadu. V rámci dotace byly nainstalovány také herní prvky - kolotoč, průlezka, houpačka, psací tabule a nové stolky s lavičkami. V poslední fázi byla připevněna i pružinová hopsadla, která jsme získali výhrou v internetové soutěži. Pískoviště jsme nechali původní, písek pravidelně vyměňujeme a pískoviště zakrýváme ochrannou plachtou. Celé hřiště tak plně odpovídá potřebným normám.

 

     Školní vzdělávací plán naší mateřské školky má název S úsměvem jde všechno lépe. Při volbě jeho názvu jsme se zaměřily na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři.  

 

     Jelikož jsme pouze jednotřídní mateřská škola s dětmi věkově smíšenými, snažíme se vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

     Pro letošní školní rok 2021 – 2022 máme ve třídě zapsáno 25 dětí, které chodí do jedné třídy. Při výchově a vzdělávání se střídají dvě plně kvalifikované učitelky.

 

 

 

 

Nově přidáno

13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz