Zápis do MŠ

 

Zápis do mateřské školy proběhne dne 13. května 2020 v letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti o přijetí je možno doručit do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to v rozmezí od 2. – 13. května 2020. Žádost o přijetí lze stáhnout z našich stránek www.skolajamne.cz, včetně Čestného prohlášení rodičů o očkování. Toto prohlášení je třeba doplnit okopírovaným očkovacím průkazem dítěte. Do školky mohou být přijaty děti, které v následujícím školním roce 2020-21 dovrší věk 2,5 roku. Nástup je však možný až ode dne dovršení věku 2,5 roku. Děti, které do 31.8.2020 dovrší pěti let, mají docházku do MŠ povinnou /vyjma dětí s individuálním vzděláváním dítěte/ a také není třeba u těchto dětí dokládat očkování. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče poštou. V případě nejasností a dotazů se na nás obraťte přes emailovou adresu skolka.jamne@seznam.cz

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.doc (27136)

Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte.doc (23040)

 

A co Vám může naše mateřská škola nabídnout, pokud se rozhodnete přijít k zápisu právě k nám?

 

- pobyt dítěte v příjemném „rodinném“ prostředí

- výchovu a vzdělávání dětí dle Rámcového vzdělávacího programu S úsměvem jde všechno lépe, v komunikaci s dětmi využíváme poznatků ze seminářů Respektovat a být respektován

- častý pobyt na čerstvém vzduchu – k dispozici máme dobře vybavené dětské hřiště a okolní přírodu, kam často směřují naše procházky - vyrážíme do lesů, poznáváme přírodu všemi smysly, pozorujeme  její proměny a učíme se ji mít rádi

-  ke tvoření využíváme různé přírodniny – podzimní plody, klacíky, kameny, pozorujeme vývoj žáby přímo ve třídě, růst rostlin již od semínka, život žížal v žížališti atd.

 - individuální přístup k jednotlivým dětem

- při nástupu tzv. adaptační program – doba, kdy dítě nastoupí a zvyká si na pobyt ve školce se chod školky přizpůsobuje nově příchozím dětem po dobu, než si na pravidelný režim zvyknou

- účast na lyžařském výcviku /pro děti předškolní a o rok mladší/ a předplaveckém výcviku již od dvou a půl let

- nenásilný přechod do základní školy v prostředí, které děti dobře znají

 

 

 

 

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz