O Montessori v Jamném nad Orlicí

 

Vznik nové věkově smíšené třídy Základní školy v Jamném nad Orlicí byla iniciována spolkem Je otevřeno, z.s. Ten je uskupením několika rodičů a pedagogů, kteří cítí potřebu otevřít veřejnosti další přístup k základnímu vzdělávání, jež je v našem regionu stále obtížně dostupný.

Spolek zastřešil finanční, organizační i metodickou podporu vzniku třídy, která je z kapacitních důvodů umístěna mimo hlavní školní budovu, a to v druhém patře víceúčelového zařízení U Tisu, jež je v majetku obce Jamné nad Orlicí. Ta je dalším trpělivým podporovatelem vzniku této třídy. Zajistila rekonstrukci podlah a pokládku podlahových krytin a nadále nás podporuje finančně.

 

Dveře naší třídy se poprvé oficiálně otevřely 1. září 2016 a uvítaly tak první žáčky ve třech ročnících. Výuka probíhá v tématických blocích a každé dítě pracuje jak na svém individuálním plánu v matematice a českém jazyce do uspokojivého porozumění látce, tak i skupinově při tématech zpracovaných jako projekty. Srdcem výuky je práce s rozličnými pomůckami. Díky nim dítě s učivem často fyzicky manipuluje, zapojuje více smyslů a lépe si tak ukotví souvislosti a zákonitosti.

 

Více o principech výuky podle Marie Montessori najdete na následujících odkazech:

 Krátce o Marii Montessori 

 Více o principech 

____________________________________________________________________________________________________

 

Provoz třídy je jednou z více aktivit spolku Je otevřeno, z.s. Mezi další řadíme zejména provoz Předškolního klubu v Jablonném nad Orlicí, který se rovněž orientuje na Montessori pedagogiku. Dále pak organizaci anglických konverzačních podvečerů Come, listen and speak a další vzdělávácí a zábavné akce. Veškeré podrobnosti naleznete na webu spolku a aktivní jsme také na Facebooku.

Fotoprezentaci našich aktivit je možné zhlédnout zde.

 

 

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz