Historie školy

 

   Počátky školního vyučování v naší obci spadají asi do poloviny 18. století. Vyučování zde provozoval bývalý voják Josef Kvasnička v chaloupce č. 107. Vyučoval malé místní děti, aby si přivydělal k nízké podpoře, která mu nestačila na živobytí. Docházely sem ale i děti ze vzdálenějšího bydliště, které neměly potřebné oblečení a obuv, aby docházely do školy v Jablonném. Děti svému učiteli nosily každou sobotu 1 - 2 krejcary a polínko dříví. 

   Obec měla zájem na tom, aby všechny děti mohly docházet do školy v obci. A tak v roce 1807 byla postavena dřevěná chalupa čp. 161, ve které již vyučoval zkušený učitel Ignác Bárta. Počet dětí se ale rozrostl a v padesátých letech 19. st. navštěvovalo školu přes 300 žáků. V roce 1862 byla postavena budova současné školy a jejím prvním řídícím učitelem se stal učitelský pomocník v Jablonném n. O., pan Václav Michal. První léta vyučoval sám. (Podle školského zákona z roku 1869 dostal řídíci podučitele teprve při počtu 312 žáků....) Docházka však byla v té době malá. Děti musely pomáhat rodičům, opatrovat mladší sourozence, hlídat dům před zloději, sbírat klestí. V zimě neměly zase vhodné oblečení a obuv. Postupně ale dětí přibývalo a přibývaly i třídy a vyučující. V roce 1874 byla škola otevřena jako dvojtřídní a od roku 1878 nejprve jako trojtřídní, v říjnu téhož roku byla pak otevřena 4. třída.

   V roce 1892 bylo přistavěno k budově II. patro.

   Od r. 1947 byla ve správě obecné školy otevřena škola mateřská. První učitelkou se stala Drahuše Filipová z Jablonného nad Orlicí.

   V roce 1978 byla dokončena výstavba víceúčelového zařízení U Tisu a tím také otevřena tělocvična pro výuku TV i mimoškolní tělovýchovu.

  

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz