Historie školy

 

   Počátky školního vyučování v naší obci spadají asi do poloviny 18. století. Vyučování zde provozoval bývalý voják Josef Kvasnička v chaloupce č. 107. Vyučoval malé místní děti, aby si přivydělal k nízké podpoře, která mu nestačila na živobytí. Docházely sem ale i děti ze vzdálenějšího bydliště, které neměly potřebné oblečení a obuv, aby docházely do školy v Jablonném. Děti svému učiteli nosily každou sobotu 1 - 2 krejcary a polínko dříví. 

   Obec měla zájem na tom, aby všechny děti mohly docházet do školy v obci. A tak v roce 1807 byla postavena dřevěná chalupa čp. 161, ve které již vyučoval zkušený učitel Ignác Bárta. Počet dětí se ale rozrostl a v padesátých letech 19. st. navštěvovalo školu přes 300 žáků. V roce 1862 byla postavena budova současné školy a jejím prvním řídícím učitelem se stal učitelský pomocník v Jablonném n. O., pan Václav Michal. První léta vyučoval sám. (Podle školského zákona z roku 1869 dostal řídíci podučitele teprve při počtu 312 žáků....) Docházka však byla v té době malá. Děti musely pomáhat rodičům, opatrovat mladší sourozence, hlídat dům před zloději, sbírat klestí. V zimě neměly zase vhodné oblečení a obuv. Postupně ale dětí přibývalo a přibývaly i třídy a vyučující. V roce 1874 byla škola otevřena jako dvojtřídní a od roku 1878 nejprve jako trojtřídní, v říjnu téhož roku byla pak otevřena 4. třída.

   V roce 1892 bylo přistavěno k budově II. patro.

   Od r. 1947 byla ve správě obecné školy otevřena škola mateřská. První učitelkou se stala Drahuše Filipová z Jablonného nad Orlicí.

   V roce 1978 byla dokončena výstavba víceúčelového zařízení U Tisu a tím také otevřena tělocvična pro výuku TV i mimoškolní tělovýchovu.

  

Nově přidáno

7.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik - přidané fotky 
 
5.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik - přidané fotky 
 
4.1. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Lyžařský výcvik
 
5.1. MŠ Vánoce
 
1.1. ZŠ - fotogalerie
Školní Vánoce
 
6.12. ZŠ a MŠ - fotogalerie
Video: Program na rozsvěcení vánočního stromu
 
20. 11. ZŠ - fotogalerie
Podzimní výprava
Pan Tau - hudební pořad
 
28. 10. ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
 
26.10. MŠ Bubeníci 
 
13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz