EU peníze školám

 

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie EU peníze školám. 

 

Naší škole byla poskytnuta dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, a to ve výši 407 068 Kč.

Projekt byl zahájen 1.4.2011 a ukončen k 30.9.2013.

Dotaci jsme použili ke zkvalitnění výuky, její inovaci a modernizaci.

A co jsme  za peníze z dotace pořídili?

V jedné z učeben byla naistalována interaktivní tabule.Do každé učebny byly zakoupeny pilonové tabule a do II.třídy byla nainstalována televize.

Zakoupili jsme vybavení pro výuku informatiky, která byla zahájena ve školním roce 2011/2012.

Učivo o člověku nám zpestří Kostík - naše nově zakoupená kostra člověka, další didaktické pomůcky byly zakoupeny do prvouky.

Zavedli jsme výuku anglického jazyka od 2.ročníku. Žáci mají možnost do cizího jazyka vplynout hravou, nenásilnou formou.

Pedagogové vypracovali 120 digitálních učebních materiálů, 72 pracovních listů se zaměřením na čtenářskou a informační gramotnost, absolvovali řadu školení,....

Nově přidáno

25.2. ZŠ - fotogalerie
Stavitel města
 
9.2. ZŠ - fotogalerie
Zima v Popletově
TV 3. a 4. r.
Turistika
 
30.1. MŠ - p. Petráš foto
 
19.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz - přidané fotky
 
16.1. MŠ lyžařský výcvik
 
15.1. ZŠ - fotogalerie
Lyžařský kurz
 
13.1. MŠ karneval, zima ve školce
 
28.12. ZŠ - fotogalerie
Vánoce
 
20.12. MŠ Vánoce ve školce
 
18.12. MŠ Vánoční rozjímání
 
8.12.ZŠ - fotogalerie
Papoušci
 
6.12. MŠ - foto Podzim a zima v MŠ, Papoušci, Mikuláš
 
17.11.ZŠ - fotogalerie
Pasování na čtenáře
 
29.10 ZŠ - fotogalerie
Bubenická dílna
Podzimní výprava
 
25.10. MŠ - Bubeníci
 
25.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2019/2020
Výchovný koncert o A. Dvořákovi
Adopce na dálku
Setkání s myslivci
 

13. 9. MŠ - foto září ve školce

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz